Bilder

Här är ett litet urval av mitt material.
Mycket av mitt material kan du ladda ner gratis, men en del material tar jag betalt för.
Materialet hittar du för köp och nedladdning på https://www.skolmagi.nu/store/lindas-klassrum/

Detta material ger dig en grund för att jobba med fyra olika ”påsar” med material. Jag sätter ihop 4 olika påsar med detta material som innehåll. Jag laminerar allt material. Det som i detta material är sidan 3 har jag satt fast på utsidan av varje påse. I varje påse lägger jag även material som hör till räknesättet eller upplägget för just den påsen. Tex multiplikationsruta och en whiteboardpenna och ett whiteboardsudd. I addition- och subtraktionsspåsarna lägger jag också i extra skrivpapper. Kortlek och tärningar är också saker jag lägger med beroende på vilken påse och vilket räknesätt det är.

Dessa lappar till klockan sätter jag upp i klassrummet före terminsstart.
Printa dessa i A3, A4 eller A5 beroende på hur stora du vill att de ska vara.
Klipp ut och laminera. Du kan låta cirkel och pil sitta ihop eller klippa isär dem. Jag har valt att ha dem ihop. Jag har också skrivit ihop en informationssida om klockan på engelska. Den kan du sätta upp som en plansch eller printa i mindre storlek och ge dina elever. Du kan givetvis välja om du skriver ut dem i färg eller i svartvitt. 

  

:
:

Tack för den här terminen är ett litet julbrev som du kan ge till dina elever vid terminsslut.

:
:
:

Checklista inför skolstart totalt 11 sidor, 5 sidor färg, 5 sidor svartvitt, samt förslag till uppstartsövningar.